APAVIL angajează lăcătuș mecanic și sudor pentru Horezu

APAVIL SA scoate la concurs următoarele posturi în cadrul Sectorului Horezu:
– 1 post lăcătuș mecanic
– 1 post sudor

• Pentru postul de lăcătuș mecanic, concursul constă în susținerea probei practice și interviului de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de lăcătuș mecanic și se va desfășura în cadrul Sectorului Rețele Apă situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă nr.4, în data de 18.10.2023, ora 1200

• Pentru postul de sudor concursul constă în susținerea probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de sudor și se va desfășura în cadrul Sectorului Rețele Apă situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă nr.4, în data de 18.10.2023, ora 1200

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 10.10.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.