APAVIL angajează lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest.

Concursul constă în susținerea probei practice și a interviului pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale pentru meseria de lăcătuș mecanic și se va desfășura în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr.4, în data de 29.05.2024, ora 1000.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.05.2024 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.