APAVIL angajează instalator și sudor în zona Horezu

APAVIL scoate la concurs următoarele posturi în cadrul Sectorului Horezu:
– 1 post de instalator, zona Tomșani;
– 1 post sudor, zona Horezu;

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:
– Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 13.09.2022, ora 15:00.
– Proba scrisă se va desfăşura în data de 19.09.2022, ora 11:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
– Proba practică și interviul vor avea loc în data de 23.09.2022, ora 11:00, în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str.Popa Șapcă, nr. 2.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.09.2022, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.