APAVIL angajează instalator și lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Govora, Centrul Exploatare Vest

APAVIL SA – scoate la concurs următoarele posturi în cadrul Sectorului Govora, Centrul Exploatare Vest:
– 1 post instalator
– 1 post lăcătuș mecanic.

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:
– Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 11.10.2022, ora 0900;
– Proba practică și interviul se vor desfăşura în cadrul Sectorului Rețele Apă din Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 2, în data de 17.10.2022, ora 0900

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 04.10.2022 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.