APAVIL angajează instalator, lăcătuș mecanic și sudor în cadrul Sectorului Călimănești

APAVIL SA – scoate la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Călimănești:
– 1 post instalator
– 1 post lăcătuș mecanic
– 1 post sudor.

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:
– Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 18.10.2022, ora 0900;
– Proba practică și interviul se vor desfăşura în cadrul Sectorului Rețele Apă din Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 2, în data de 24.10.2022, ora 0900.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.10.2022 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.