APAVIL angajează inginer în cadrul Serviciului Tehnic – Birou Avize, Proiectare

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de inginer în cadrul
Serviciului Tehnic – Birou Avize, Proiectare.
Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:

– proba scrisă va avea loc în data de 08.11.2023, ora 1300;
– interviul va avea loc în data de 14.11.2023, ora 1300.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 01.11.2023, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350/802161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.