APAVIL angajează expert achiziții publice în cadrul Unității de Implementare Proiecte

APAVIL SA – ANUNȚ
privind scoaterea la concurs a următorului post:
– 1 post expert achiziții publice în cadrul Unității de Implementare Proiecte

Concursul constă în probă scrisă și susținerea interviului și se va desfășura la sediul societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3 – 5.
Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 31.10.2019, ora 1500
– proba scrisă va avea loc în data de 05.11.2019, ora 0900
– interviul va avea loc în data de 11.11.2019, ora 0900

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 30.10.2019, ora 1500, la Registratura APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.