APAVIL angajează electrician în cadrul Sectorului Călimănești, Centrul Exploatare Nord

APAVIL scoate la concurs a unui post de electrician în cadrul Sectorului Călimănești, Centrul Exploatare Nord.

Concursul constă în susținerea probei scrise, a probei practice și a probei interviu. Proba scrisă se va susține în data de 16.09.2021, ora 0900, la sediul APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3 – 5, iar proba practică și interviul se vor susține în data de 22.09.2021, ora 0900, în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate – Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.09.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.