ANUNȚ PRIMĂRIA PĂUȘEȘTI: Aviz de gospodărire a apelor

COMUNA PĂUȘEȘTI cu sediul social în comuna Păușești, str. Principală, nr. 81, județul Vâlcea anunță publicul interesat că s-a întocmit documentația tehnică în vederea obținerii Avizului de Gospodărire a apelor pentru obiectivul „DECOLMATARE PRIN ÎNDEPĂRTAREA MATERIALULUI ALUVIONAR PENTRU ASIGURAREA SCURGERII OPTIME ÎN ALBIE PE PÂRÂUL OTĂSĂU, COMUNA PĂUȘEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”.

Documentația va fi înaintată la sediul Administrația Bazinală de Apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor, Str. Posada, nr. 21, Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare sau care intenționează să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa la sediul A.B.A Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor, Str. Posada, nr. 21, Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea în zilele de L-V între orele 8.00-16.00.