Ansamblul Monumental “Calea Eroilor”, din nou în pericol

Ansamblul Monumental ”Calea Eroilor” de la Târgu Jiu este unul dintre punctele de atracție importante din România care atrage pe fiecare an un număr mare de turiști din România, dar și din străinătate. Proiectul sculptural are o valoare deosebită, atât prin însemnătatea lucrărilor din componenţa sa (operele lui Constantin Brâncuşi: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor şi Coloana Infinitului), cât şi prin importanţa pe care o poate avea pentru dezvoltarea culturală, turistică şi economică a zonei în care se află. De mult timp se încearcă înscrierea sa în Lista Patrimonului UNESCO, după ce autorităţile au realizat repetate demersuri în acest sens, cel mai recent datând din anul 2018. Este necesară, însă, remedierea unor recomandări şi probleme, în perspectiva unor vizite ulterioare din partea experţilor UNESCO. Evaluările realizate de specialiştii implicaţi în gestionarea Ansamblului au scos la iveală deficienţe (de dezvoltare urbană sau comercială, de accesibilitate, infrastructură, transport, de poluare a aerului, de întreţinere a operelor sculpturale) şi necesitatea implementării unor soluţii/ responsabilităţi care pot elimina incompatibilităţile funcţionale/ disfuncţionalităţile urbanistice,anunță www.sospatrimoniu.ro. În 2019, a fost creată o metodologie de lucru, numită „Proiect cadru de urmărire în timp/ mentenanţă – stabilire proceduri pentru activitatea de urmărire în timp/ mentenanţă şi intervenţii la Ansamblul Monumental Calea Eroilor”, care să subordoneze intervenţiile asupra Amsamblului, caracterului memorial al sitului istoric şi au fost făcuţi paşi în sensul implementării măsurilor propuse. În prezent, deciziile administrative aparţin Primăriei şi Consililui Local Târgu Jiu, care sunt interesate să adopte în 2021 măsuri concrete care să rezolve următoarele chestiuni stringente pentru demersul iniţiat. Se va încerca, printre altele, obţinerea de fonduri pentru restaurarea operelor sculpturale şi continuarea proiectului de modernizare şi amenajare peisagistică a Căii Eroilor; recuperarea celor două tronsoane ale podului metalic Jiu şi punerea în valoare, în relaţia cu Parcul Constantin Brâncuşi şi cursul Jiului; punerea în valoare a terenului aflat între străzile Calea Eroilor, Gheorghe Tătărăscu şi Tudor Vladimirescu; amenajarea peisagistică a Grădinii Publice din cadrul zonei protejate a Ansamblului Monumental Calea Eroilor; realizarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona construită protejată Calea Eroilor; actualizarea Planului Urbanistic General; finalizarea regulamentului pentru publicitate pe Calea Eroilor şi în zona de protecţie; continuarea monitorizării şi întreţinerii Ansamblului Monumental.Suplimentar, Primăria Târgu Jiu, în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România, intenţionează organizarea unui concurs de idei şi soluţii pentru amplasarea celor două module ale podului vechi, precum şi pentru amenajarea spaţiului monumentului comemorativ de la capătul podului nou, demers ce presupune şi consultarea comunităţii locale în faza de elaborare a temei. Sprijinul Ministerului Culturii arată că lucrurile pot funcţiona şi dau un imbold autorităţilor locale de a face demersuri importante în vederea dezvoltării durabile a municipiului Târgu Jiu. Toate măsurile adoptate sunt menite să conducă la administrarea şi dezvoltarea eficientă a patrimoniului, fiind importante şi din perspectiva implicării şi conştientizării comunităţii locale asupra valorilor ansamblului.
Înscrierea în Lista Patrimoniului UNESCO ar însemna un câştig semnificativ din punct de vedere al dezvoltării culturale, urbanistice, turistice şi de infrastructură a municipiului Târgu Jiu.

Sursa – sospatrimoniu.ro