Andra Bică, ISJ Vâlcea: “Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea va monitoriza cu atenție situația unităților de învățământ pentru a decide, în funcție de condițiile meteorologice, asupra eventualelor măsuri de suspendare a cursurilor!”

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile, în vederea asigurării siguranței elevilor și a personalului didactic și nedidactic, 4 unități de învățământ din județul Vâlcea au solicitat aprobarea suspendării cursurilor după cum urmează:

-Școala Gimnazială Runcu (suspendare cursuri în data 28.02.2018);
-Școala Gimnazială Stoilești (suspendare cursuri în data 28.02.2018);
-Școala Gimnazială Stoilești-Urși (suspendare în data 28.02.2018);
-Liceul Teoretic Lădești (suspendare în perioada 28.02-01.03.2018)
“Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea va monitoriza cu atenție situația unităților de învățământ din județ pentru a decide, în funcție de condițiile meteorologice, asupra eventualelor măsuri de suspendare a cursurilor.
În conformitate cu art. 9, alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016 și modificat prin OMEN nr. 3027/2018, “suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
a) la nivelul unității de învățământ — la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității, cu aprobarea inspectorului școlar general;
b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București — la cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea ministerului;”
În conformitate cu art. 9, alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016 și modificat prin OMEN nr. 3027/2018, suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, stabilite de Consiliul de administrație al unităților de învățământ și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor”, a precizat prof. Andra Bică, inspector general al ISJ Vâlcea.