Analiză administrativă! De ce trebuie sancţionat viceprimarul chiulangiu Virgil Pîrvulescu

La cea mai recentă şedinţă a consiliului municipal din Râmnicu Vâlcea am fost uimit când viceprimarul Virgil Pîrvulescu s-a aşezat în sală lângă mine, în loc să stea la masa de şedinţe alături de consilierii municipali responsabili. Nu am fost uimit când a încercat să mă jignească, spunându-mi că sunt ori tupeist, ori prost că scriu despre el. Niciodată în viaţă nu m-am simţit jignit când cineva m-a considerat prost, sau prost crescut. Fiecare om are dreptul la opinie, inclusiv cei ce se îmbogătesc fără măsură din venituri obţinute în funcţii publice în care nu fac nimic util pentru comunităţile care le plătesc salariile.
L-am întrebat la rândul meu dacă nu cumva este el cel tupeist fiindcă semnează lunar un stat de plată pe o sumă imensă fără a veni la serviciu şi dacă nu este prost când mă ameninţă că mi-va lua casa prin justiţie daca mai scriu despre el de faţă cu atâţia martori din presa locală?
Mi-a răspuns cu infatuare că nu semnează niciun stat de plat pentru că salariul îi intră direct pe card. Deci omul ăsta nu semnează condică de prezenţă că nu vrea, nu semnează stat de plată pentru că primăria îi dă salariu pe card, nu vine la muncă, şi ameninţă un jurnalist că-i ia casa.
În regulă. Noi ne facem datoria faţă de comunitae în continuare, datorie care presupune şi informarea corectă despre ce fac aleşii locali. Şi solicităm executivului primăriei Râmnicu Vâlcea să-l sancţioneze pe viceprimarul Virgil Pîrvulescu conform Codului Administrativ aflat în vigoare.
Conform declaraţiei consilierului municipal Remus Grigorescu, membru al comisiei de specialitate nr. 2 a consiliului municipal, individul Virgil Pîrvulescu nu a participat în acest an la nicio şedinţă a acestei comisii din care face parte.
Iată prevederile articolului 141 din Codul Administrativ :Art. 141. – Funcţionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.233.

Şi iată sancţiunile:
Art. 233. – Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali şi consilierilor judeţeni
(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali, respectiv de către consilierii judeţeni a prevederilor prezentului Cod şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, consiliul local sau consiliul judeţean poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizaţiei lunare până la 50%;
g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit.e)-g) de către consiliul local, respectiv de către consiliul judeţean, prin hotărâre.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, după caz.
(4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit.e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
Propunere: cum numitul Virgil Pîrvulescu sfidează populaţia oraşului neparticipând la programul de lucru al primăriei, nesemnând o condică de prezenţă, nerespectând un program de lucru şi încalcă şi codul administrativ neparticipând la şedinţele comisie de specialitate nr. 2 din care face parte, credem că cea mai logică sancţiune ar fi cea prevăzută la aliniatul f) al art. 233., adică diminuarea indemnizaţiei lunare.

P.S.
Conform dexonline:
Chiulangiu înseamnă
1. familiar (Persoană) care în mod sistematic trage chiulul, înșală, se sustrage de la datorie.

Traian Guminski