ALIN VOICULEȚ, DIRECTOR CAS VÂLCEA: “Un plus de 17 furnizori pot oferi servicii medicale populației județului!”

Începând cu 1 iulie 2023, un plus de 17 furnizori care pot oferi servicii medicale populației județului, servicii decontate de CAS Vâlcea
Pe parcursul lunii iunie 2023, CAS Vâlcea a organizat sesiune de contractare servicii medicale, investigații paraclinice, medicamente și dispozitive medicale pentru toate domeniile medicale finanțate din FNUASS.
Printre obiectivele pe care conducerea instituției și le-a fixat pentru această sesiune de contractare s-au numărat: transparență totală a procesului de contractare, respectare termen limită de contractare, prin încheierea procesului la timp, asigurându-se astfel continuitatea în furnizarea de servicii medicale la nivelul județului Vâlcea, creșterea și diversificarea ofertei de servicii medicale contractate în beneficiul populației județului Vâlcea, urmărind o distribuție uniformă și echilibrată a furnizorilor de servicii medicale pe întreg teritoriul județului, eficiență maximă în contractarea fondurilor alocate județului Vâlcea pentru servicii medicale în 2023.

“Începând cu 1 iulie 2023, a intrat în vigoare noul Contract – Cadru și noile norme de aplicare ale acestuia, acte normative menite să reglementeze multianual condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, reglementările nou introduse având ca obiective principale consolidarea prevenţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi îmbunătăţirea accesului la servicii medicale prin extinderea pachetului de bază, având drept scop depistarea precoce şi tratarea în faze incipiente a bolilor. În acest sens, instituția noastră a organizat o sesiune de contractare pe toate domeniile de asistență medicală finanțate din FNUASS, la final putând trage următoarele concluzii:
– numărul furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în relații contractuale cu CAS Vâlcea a crescut de la 450 (la 30 iunie 2023) la 467 (începând cu 1 iulie 2023), în creștere cu 3,77%;
– pe domenii de asistență medicală, înregistrăm furnizori noi la:
a. asistența medicală ambulatorie pentru specialități clinice – 2 furnizori noi;
b. asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice (radiologie, imagistică medicală și medicină nucleară) – 2 furnizori noi;
c. asistența medicală ambulatorie de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament – 1 furnizor nou;
d. asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară – 11 furnizori noi;
e. transport sanitar neasistat – 1 furnizor nou;
f. îngrijiri medicale la domiciliu – 1 furnizor nou;
g. dispozitive medicale – 1 furnizor nou.”, precizează directorul CAS Vâlcea, Alin Voiculeț.

Pentru programări, asigurații au la dispoziție datele de contact ale celor 467 furnizori de servicii medicale, date accesibile pe site-ul instituției noastre http://www.casan.ro/casvl la secțiunea Informații pentru Furnizori/ Furnizori de servicii medicale.