Ajutor neașteptat pentru cluburile sportive și administrațiile locale

Mii de cluburi sportive din România, de asociații, de sportivi și de administrații locale vor beneficia de o lege care să ajute fenomenul sportiv. Inițiatorul amendamentelor “salvatoare”, deputatul Eugen Neață, explică detaliat ce anume s-a schimbat în bine azi în lumea sportului din România. Poate în cele din urmă deputatul social democrat va promova și o inițiativă care să ajute presa locală din România, una din puținele din Uniunea Europeană care nu este ajutată de stat prin legislație.

“Amendamentele pe care le-am depus la Legea educației fizice și sportului, au devenit lege!
Astăzi, 13 decembrie 2017, în plenul Camerei Deputaților (camera decizională), am votat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
(PLx.274/2017).
Proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Pentru a corecta anumite situații care îngreunau desfășurarea activității cluburilor sportive, mai multe persoane care activează în acest domeniu, mi-au solicitat ajutorul. În urma discuțiilor și consultărilor cu persoane abilitate, am depus mai multe amendamente, printre care se află:
1. La articolul unic, punctul 12, litera f) din anexă se modifică și va avea următorul cuprins:
f) contract de activitate sportivă – convenţia încheiată pentru o durată determinată, între structurile sportive şi participanţii la activitatea sportivă prevăzuți la art. 671 alin. (1), care are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă se stabileşte prin ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Veniturile realizate din contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activităţi independente prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”
2.Art. 181 . (1) Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local, pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat.
(2) Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, şi pentru:
a) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
b) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă;
c) finanţarea programelor sportive organizate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către asociaţiile judeţene/municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive corespondente;
d) finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
e) finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru înalta performanţă sportivă;
f) premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive interne şi internaţionale oficiale.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea activităţii potrivit alin. (1) şi (2) în limita a maximum 5% din bugetul aprobat. Finanțarea activităților de la alin. (2) se va realiza prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, fără parcurgerea procedurilor privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Entitățile indicate în alin. (2) vor justifica cheltuielile în condițiile contractelor de finanțare încheiate în temeiul hotărârilor de mai sus.
(4) În bugetul autorităţilor sau instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale se pot cuprinde sume pentru finanţarea activităţii structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa, în condiţiile legii.
Astăzi, amendamentele depuse de mine au devenit lege!
Sportul este o activitate care poate influența stilul de viață, sănătatea sau personalitatea unui om.
Am susținut întotdeauna această ramură, cea a sportului și o voi face de câte ori va fi nevoie!
Vreau să multumesc în mod special doamnei Gavrilă Camelia – președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport pentru deschiderea arătată în corectarea acestor situații!
Mulțumesc președintelui Comisiei pentru muncă și protecție socială, Solomon Adrian pentru susținere și colegului meu deputat Vasile Cîtea, membru în Comisia pentru învățămant, știință, tineret și sport pentru sprijinul acordat în susținerea amendamentelor!”

Deputat Eugen Neață