AJOFM VÂLCEA: LUNA ECONOMIEI SOCIALE

Economia socială reprezentă o modalitate de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile.
Luna mai 2023 a fost dedicată promovării economiei sociale prin organizarea, la nivel național, a unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.
Creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social, reprezintă obiectivele economiei sociale, sector reglementat de Legea nr. 219/2015.

Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin agențiile județene, respectiv Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București.
Dinamica sectorului de economie socială, conform Registrului Unic de Evidență al Întreprinderilor Sociale (RUEIS) publicat, în formă actualizată, se regăsește pe pagina de web a ANOFM (www.anofm.ro/Registre). Pentru o mai bună înțelegere a felului în care funcționează structurile de economie socială se pot consulta informațiile de pe site-ul ANOFM, din cadrul secțiunii “Persoane juridice/Economie socială”. De asemenea, lista persoanelor responsabile la nivel județean de economia socială și datele de contact sunt disponibile tot pe site-ul www.anofm.ro, în cadrul secțiunii “Persoane juridice/Economie socială/ Atestarea intreprinderilor sociale, certificarea intreprinderilor sociale de insertie si marca sociala”.
Pana in prezent, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea a atestat un numar de 71 de întreprinderi sociale. De asemenea, s-a eliberat 1 certificat de întreprindere socială de inserție.
Situația întreprinderilor sociale care au primit atestat/marcă de la AJOFM Vâlcea se regăsește în Registrul Unic de Evidență a Întreprinderilor Sociale (RUEIS), publicat la adresa: https://www.anofm.ro/AJOFM Valcea/Acasa/Registre/Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.
În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin intermediul instituţiilor subordonate, a derulat acţiuni la nivel naţional în vederea creșterii gradului de implicare în acest sector a tuturor actorilor sociali.
În cadrul acțiunilor planificate pentru mediatizarea conceptului de economie socială, în luna mai 2023 A.J.O.F.M Vâlcea a organizat și desfășurat următoarele evenimente:
– transmiterea unui comunicat de presă către mass-media locală – 03.05.2023;
– postări pe site-ul oficial al instituției – 03.05.2023;
– postări pe pagina oficială de facebook – 03.05.2023;
– introducerea ca punct pe ordinea de zi a Consiliului Consultativ al A.J.O.F.M Vâlcea a unui subiect distinct referitor la economia socială – 12.05.2023;
– amenajarea unui punct de informare privind domeniul economiei sociale în cadrul Bursei generale a forței de muncă – 12.05.2023;
– organizarea unui workshop pentru promovarea economiei sociale, la sediul AJOFM Vâlcea în data de 25.05.2023, la care au participat atât întreprinderi sociale din județ cât şi angajatori din diverse sectoare de activitate, întâlnire în cadrul căreia reprezentanţii AJOFM Vâlcea au asigurat indrumare metodologică persoanelor juridice care doresc să obţină atestatul şi/sau marca socială.
– transmiterea unui comunicat de presă către mass-media locală – 31.05.2023.