AJOFM Vâlcea: Comunicarea electronică

Începând cu data de 15 august 2020, comunicarea electronică între beneficiarii dreptului la indemnizația de șomaj, ai măsurilor de stimulare a angajatorilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, ai sumelor necesare pentru plata indemnizației acordate ca urmarea reducerii sau întreruperii temporare a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei COVID – 19, precum și ai măsurilor active de sprijin imediat pentru angajatorii a căror activitate a fost redusă sau întreruptă total sau parțial ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și AJOFM Vâlcea se realizează în următoarele modalități:

a) poșta electronică (e-mail) – se realizează prin intermediul adreselor de poștă electronică puse la dispoziția beneficiarilor de către ANOFM, alocate pentru AJOFM Vâlcea și pentru celelalte agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Toate formularele necesare tuturor beneficiarilor (clienților) pot fi descărcate de pe site-ul www.anofm.ro, apoi se vor completa, semna electronic sau olograf și se vor transmite prin poșta electronică împreună cu documentele necesare dreptului solicitat;AJOFM Vâlcea va confirma și înregistra documentele și formularele transmise.

b) platforma http://aici.gov.ro – se utilizează pentru solicitarea sumelor necesare pentru plata indemnizației acordate ca urmare a reducerii sau înreruperii temporare a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, precum și pentru solicitarea măsurilor active de sprijin imediat pentru angajatori a căror activitate a fost redusă sau întreruptă.

c) serviciul on-line care va fi funcțional pe site-ul ANOFM de la o dată care va fi anunțată – se va utiliza în relația dintre beneficiari și AJOFM Vâlcea în vederea acordării drepturilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj; prin acest serviciu se vor putea încărca documente aferente drepturilor și măsurilor menționate, iar accesul la acest serviciu se va face prin înregistrare și autentificare cu nume utilizator și parolă.

În realizarea comunicării electronice, AJOFM Vâlcea va respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) precum și prevederile legislației naționale incidente în materia prelucrării datelor cu caracter personal.
Informaţii detaliate precum și formularele necesare pentru beneficiari se găsesc pe site-ul: www.anofm.ro/Persoane fizice/Formulare și www.anofm/Persoane juridice/Formulare