Administrația din Stoilești continuă investițiile în programe de infrastructură

Primăria comunei Stoilești a primit suma de 480.000 lei din partea CJ Vâlcea, din fondul constituit potrivit prevederilor din Legea bugetului de stat pe anul 2024 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Primarul Florin Ionescu va demara lucrări de modernizare a școlii din satul Geamăna, cu fonduri europene: „Este o investiție importantă pentru educație. Noi asta sperăm să transformăm acest local într-un modern, independent energetic. Pe lângă acest proiect, am aplicat pentru programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în mai multe clădiri publice, dar și pentru realizarea unor stații de încărcare electrică”. Prin Hotărârea nr. 61/2023, Consiliul local al comunei Stoilești a adoptat documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici faza DALI pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei și modernizarea Căminului cultural Baia, sat Ghiobești, comuna Stoilești, județul Vâlcea”. (T.G.)