Activitate intensă la APAVIL în perioada 5-9 martie

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 05 – 09 martie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI

S-au executat lucrări de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe strada V. Olănescu nr. 6, unde s-a amenajat terenul cu macadam, urmând ca, atunci când permite vremea, să se execute lucrări de betonare și asfaltare.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada Știrbei Vodă nr. 73.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• Se continuă cu racordarea la rețeaua electrică a Stației de Pompare Apă Potabilă pe strada Intrarea Stăncioiului;
• S-au verificat stațiile de pompare/ rezervoare, s-au curățat (deszăpezit) perimetrele: Dealul Malului, Capela, Râureni, Aranghel, Apusului, Măceșului, Prunului, Buda, Poenari, Cojocarilor, Izlazului;
• A fost înlocuit robinetul general la sediul CEZ, strada Știrbei Vodă;
• S-a adus la starea inițială terenul în urma prăbușirii lângă rețeaua de canalizare, pe strada Matei Basarab intersecție cu strada Ionel Geantă. Se continuă cu lucrări de betonat și asfaltat;
• S-a refăcut zidărie cămin canalizare menajeră pe str. Dacia ;
• A fost înlocuită o ramă cu capac carosabil și a fost refăcută suprafața carosabilă prin turnare mixtură asfaltică pe str. Carol I;
• Au fost sudate capacele căminelor de canalizare menajeră care fac zgomot la trecerea vehiculelor pe străzile: Morilor, Sacerdoțeanu, Florilor, Bujorului, Colonel Bădescu;
• A fost refăcut cămin canalizare menajeră pe str. Cecilia Cuțescu Stork;
• A fost refăcută suprafața carosabilă pe str. Matei Basarab;
• S-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere și a căminelor de canalizare menajeră, manual și mecanizat;
• S-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• Au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat și curățat manual căminele de canalizare și gurile de scurgere pe stăzile: Republicii, Carol I, Nicolae Bălcescu, Lucian Blaga, Marin Sorescu, Tineretului, Libertății, Mihai Eminescu, Rapsodiei, Matei Basarab, Aleea Stejarului, Aleea Teilor, Aleea Bradului, Aleea Trandafirilor, Ostroveni, I.L. Caragiale, Dr. Hacman, Nicolae Iorga, 1 Mai, Bogdan Amaru, Gib Mihăescu, Grigore Procopiu, Regina Maria, Nicolae Titulescu, Calea lui Traian.
S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră la următoarele adrese: str. Ostroveni – Bl. A40/2, sc. A și B, Bl. A42/2, sc. A; Calea lui Traian – Bl. L și Bl. D, Bl. 37, sc. D, Bl. S15, sc. C, Bl. 7, sc. C, Bl. 15, sc. C și D, Bl. A16, sc. D; Bd. Tineretului – Bl. A11/1, sc. C, Bl. B2, sc. A; str. V. Olănescu, nr. 6; str. Tudor Vladimirescu – Bl. 5, sc. C; str. Stejatului – Bl. C0, Bl. C1, sc. A și B, sc. B; str. Mihai Eminescu – Bl. B12, Bl. C10 și Bl. C29; str. Luceafărului – Bl. A1, sc. B; Aleea Melodiei – Bl. N9, sc. B; str. Emil Avrămescu, Bl. O, sc. A; str. Marin Sorescu – Bl. A26, sc. A; str. I.L.Caragiale – Bl. A35/2 și A27/3.
31 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate și înlocuite 31 apometre și au fost realizate 10 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite 2 avize de amplasament și 4 avize tehnice.