Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest” în perioada 24-30 martie

SC APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 24 – 30 martie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util. Astfel, s-a intervenit la rețelele de apă stradală din satul Ursăreşti, comuna Păuşeşti-Otăsău şi str. Stadionului din oraşul Horezu. PROBLEME PUNCTUALE.
Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
 au fost efectuate lucrări de montare branşament nou pe str. Tudor Vladimirescu din oraşul Băile Govora;
 s-a intervenit pentru înlocuirea unei tije de vană în satul Gătejeşti, oraşul Băile Govora;
 s-a înlocuit un presostat defect la SRP din Moteşti, com. Pietrari;
 s-au efectuat desfundări şi spălări la reţelele de canalizare din satul Fireşti (conducta şi 3 cămine aferente), precum şi spălarea instalației ce deserveşte Stația de Epurare Buneşti;
 a fost stabilită montarea unui regulator de presiune pe rețeaua de apă ce deserveşte satul Brozbeşti, com. Buneşti, pentru evitarea deteriorării apometrelor din cauza presiunii mari;
 s-a intervenit la branşamentele de apă, înlocuindu-se piesele defecte, în oraşul Horezu, străzile: I. Gh. Duca, Anton Pann, Ion Creangă, str. Mănăstirii-Romanii de Jos, com. Tomşani-sat Foleştii de Jos;
 au fost realizate lucrări de reparaţii şi ridicare la cotă a căminelor de canalizare deteriorate de trafic, pe str. Unirii din oraşul Horezu, iar pe strada 1 Decembrie s-a intervenit pentru desfundarea racordului de canalizare şi curățarea căminului aferent;
 au fost realizate lucrări de curățare şi repornire a pompelor la Stația de Pompare Ape Uzate din satul Bogdăneşti, com. Tomşani;
 au fost realizate lucrări de desfundare şi curățare, manual şi cu hidrojetul, a reţelei de canalizare şi a căminelor din com. Vaideeni;
 s-a urmărit în permanenţă funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăeşti şi Buneşti şi la stațiile de repompare din Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti;
 au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Frânceşti, cât şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 stații de epurare, Buneşti şi Mihăeşti, respectiv în râul Otăsău de la stația de epurare Pietrari;
 s-au efectuat operațiuni de golire manuală cămine, vane şi debitmetru din cadrul rezervorului de acumulare apă Romani din oraşul Băbeni;
 au fost închise purjările în oraşul Băbeni şi în localitățile Şirineasa şi N. Bălcescu;
 s-a monitorizat rețeaua de alimentare cu apă potabilă din sursa Brădişor, s-a verificat şi monitorizat Stația de Tratare Apă Romani şi s-au efectuat analize apă;
 s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
 s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din oraşul Băbeni;
 s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
 s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din localitatea Şirineasa;
 s-au efectuat lucrări de montare tablou comandă la puțul nr. 4 şi s-a realizat instalația de iluminat la puțurile 3 şi 4 din cadrul Stației de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Frânceşti;
 s-au realizat lucrări de ridicare cămine de canalizare şi înlocuire capace cămine în zona Blocuri din oraşul Băbeni;
 s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată şi căminele de canalizare de pe raza localităților Şirineasa şi N. Bălcescu;
 s-a monitorizat rețeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
 s-a asigurat calitatea apei şi buna funcționare a stațiilor de captare, tratare şi distribuție a apei din Şirineasa şi localitatea N. Bălcescu – Predeşti şi Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare Corbi-Rotărăşti, loc. N. Bălcescu;
 s-au efectuat operațiuni de golire (vidanjare) şi curățare a Stației de epurare a apei uzate Şirineasa;
 s-au efectuat operațiuni de desfundare rețea canalizare în satul Ungureni din loc. Şirineasa;
 s-au vidanjat căminele de canalizare şi căminele stațiilor de repompare care necesită vidanjare periodică, în localitățile N. Bălcescu şi Şirineasa. APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE
Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.