Acțiuni de animare la Păuşeşti Măglaşi și Băile Olănești

În data de 22 ianuarie, a avut loc în comuna Păuşeşti Măglaşi, în sala de ședințe a Primăriei, începând cu ora 09:00, prima activitate de animare a teritoriului din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală “Cheile Olăneştilor”, iar la ora 11.30 activitatea s-a mutat în orașul Băile Olănești, în sala de festivități a Liceului Tehnologic Iustinian Marina.
12583719_1193577700671825_205592035_n
La activități au participat Președinte a Grupului de Acțiune Locală – Iuliana Stanca, membrii echipei tehnice ai GAL, dintre care amintim managerul de proiect Etius Popescu, precum și doi reprezentanți ai OJFIR Vâlcea. La cele două întâlniri au fost invitați reprezentanți din diverse domenii de activitate din localitate, reprezentanţi ai mediului de afaceri; reprezentanţi ai societăţii civile, copii şi tineri – în colaborare cu cadrele didactice din unităţile şcolare din localitate, persoanele vârstnice, lideri informali de opinie, reprezentanti ai administratiei locale. Participanţii au manifestat un interes ridicat in dezvoltarea zonei prin implementarea de proiecte in cadrul programului LEADER, dintre acestia fiind membrii ai GAL-ului.
Întâlnirile au început cu prezentarea teritoriului GAL “Cheile Olăneştilor” și cu oportunitatea oferită de acesta prin Planul de Dezvoltare Locală, locuitorilor din teritoriul său. Oamenilor le-au fost prezentate informații cu privire la ce înseamnă Strategia de Dezvoltare Locală, ce presupune aceasta, persoanele prezente fiind deschise în cadrul acțiunii: au pus întrebări, și-au exprimat opinii, au cerut informații pertinente, iar în urma discuțiilor purtate cu oamenii s-au putut descoperi idei de proiecte care se doresc a fi implementate în teritoriu prin finanțare, din programul LEADER (de exemplu un loc de joacă pentru copii, o școală de vară, asfaltare de drumuri, un afterschool, modernizare cabinete medicale).
Acțiunile de animare a teritoriului din cele două localități, reprezentate în Asociație de primarii Alexandru Dediu (Păuşeşti Măglaşi) și Sorin Vasilache (orașul Băile Olănești) membre ale Grupului de Acțiune Locală “Cheile Olăneştilor”, sunt cuprinse în cadrul proiectului Strategia de dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală “Cheile Olăneştilor”, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19 ‐ Dezvoltarea locală a LEADER, Sub-masura 19.1 – “Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”, proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile. Proiectul are o durată de implementare de 3 luni şi o valoare totală inclusiv TVA de 15.820,29 EUR.
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Acțiunile de animare vor continua și în celelalte localități din teritoriul GAL pe perioada celor 3 luni de zile de implementare a proiectului Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală “Cheile Olăneştilor”. Persoanele interesate pot solicita mai multe informații la sediul din Vlădeşti, nr.232, lângă sediul Primăriei, sau pe adresa de e-mail la olanestigal@yahoo.ro.