922 persoane angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea la 3 luni – 2023

În perioada 01.01.2023 – 31.03.2023, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Vâlcea au fost încadrate în muncă 922 persoane, dintre care 440 femei.
Din totalul persoanelor ocupate, 224 sunt șomeri indemnizați, 666 șomeri neindemnizați, iar 32 erau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (altele decât șomerii ne/indemnizați).
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 427 au peste 45 de ani, 112 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 172 au între 25 și 35 de ani (19 tineri NEET cu vârsta între 25 – 30 ani), iar 211 sunt tineri sub 25 de ani (din care 81 tineri NEET).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 398 provin din mediul urban, iar 524 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii profesionale (359), urmate de cele cu studii liceale și postliceale (307). Numărul celor cu studii gimnaziale/primare sau fără studii este de 149, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 107.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea, 241 persoane fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în perioada 01.01.2023 – 31.03.2023, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1696 persoane.
Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, puteți accesa www.anofm.ro.