54 de elevi din Orlești primesc burse școlare

Așa cum a obișnuit conducerea administrației din comuna Orlești acordă o atenție deosebită actului de învățământ din localitate. Astfel, elevii din comună beneficiază de cele mai bune condiții la unitățile de învățământ și au șansa de a ajunge “oameni mari”. În plus, Consiliul Local din Orlești a decis ca 54 de elevi să beneficieze de burse școlare. Dintre acestea, 46 sunt burse șsolare sociale și 8 burse de merit pentru anul școlar 2022-2023. Cuantumul burselor este de 200 lei pentru fiecare elev. Criteriile specific de acordare a burselor se stabilesc de către Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Orlești, în limitele fondurilor repartizate, consiliul urmând să răspundă pentru corectitudine și legalitate. Nu constituie criterii de acordare sau neacordare a burselor criterii legate de religie, rasă, sex, apartenența politică a elevului sau a membrilor familiei și nici accesul la burse din alte surse.