3,56 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna Octombrie 2022

La sfârșitul lunii octombrie în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 4953 șomeri (din care 2469 femei), rata șomajului fiind de 3,56%.(calculată cu populatia activă civilă la 1 ianuarie 2022)
Din totalul de 4953 șomeri înregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea, 1411 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3542 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3397 șomeri provin din mediul rural și 1556 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 3109 (62,77%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1569 (31,68 %), iar 275 (5,55 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 864 persoane foarte greu ocupabile, 1765 greu ocupabile, 1808 mediu ocupabile, iar 516 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.