3,47 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna Ianuarie 2023

La sfârşitul lunii ianuarie, rata şomajului înregistrat la nivelul AJOFM Vâlcea a fost de 3,47 % .Numărul total de şomeri la finele lunii ianuarie 2023 a fost de 4828 șomeri din care 2396 femei.
Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 1525 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3303 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3453 șomeri provin din mediul rural și 1375 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 3072 (63,63%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1499 (31,05 %), iar 257 (5,32 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 873 persoane foarte greu ocupabile, 1838 greu ocupabile, 1706 mediu ocupabile, iar 411 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.