3,42 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna Decembrie 2022

La sfârşitul lunii decembrie, rata şomajului înregistrat la nivelul AJOFM Vâlcea a fost de 3,42 % .Numărul total de şomeri la finele lunii decembrie 2022 a fost de 4757 șomeri din care 2357 femei.
Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 1492 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3265 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3368 șomeri provin din mediul rural și 1389 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 3016 (63,40%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1496 (31,45 %), iar 245 (5,15 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 877 persoane foarte greu ocupabile, 1785 greu ocupabile, 1647 mediu ocupabile, iar 448 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.