3,33 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna OCTOMBRIE 2023

La sfârşitul lunii OCTOMBRIE, rata şomajului înregistrat la nivelul AJOFM Vâlcea a fost de 3,33%. Numărul total de şomeri la finele lunii OCTOMBRIE 2023 a fost de 4773 șomeri din care 2390 femei.
Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 1391 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj (din care 230 sunt absolventi promotia 2023), iar 3382 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3220 șomeri provin din mediul rural și 1553 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 2987 (62,58%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1568 (32,85 %), iar 209 (4,57 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 623 persoane foarte greu ocupabile, 1689 greu ocupabile, 2138 mediu ocupabile, iar 323 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.