3,32 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna iunie 2020

La sfârșitul lunii iunie în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 5301 șomeri (din care 2682 femei), rata șomajului fiind de 3,32 %.

Comparativ cu luna mai 2020, când rata șomajului a fost de 3,13 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,19 pp.
Din totalul de 5301 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 2301 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3000 erau șomeri neindemnizați (din care 213 absolvenți). În ceea ce privește mediul de rezidență, 3305 șomeri provin din mediul rural și 1996 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 3134 (59 %), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1726 (33 %), iar 441 (8 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 635 persoane foarte greu ocupabile, 2297 greu ocupabile, 1462 mediu ocupabile, iar 907 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet denumită “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea” sau pe site-ul instituției: www.anofm.ro/AJOFM Vâlcea/Comunicare/Comunicate de presă.

Comunicare Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea