3,27 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna SEPTEMBRIE 2023

La sfârşitul lunii SEPTEMBRIE, rata şomajului înregistrat la nivelul AJOFM Vâlcea a fost de 3,27%. Numărul total de şomeri la finele lunii SEPTEMBRIE 2023 a fost de 4551 șomeri din care 2256 femei.
Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 1283 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj (din care 213 sunt absolventi promotia 2023, iar 3268 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3130 șomeri provin din mediul rural și 1421 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 2862 (62,89%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1480 (32,52 %), iar 209 (4,59 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 629 persoane foarte greu ocupabile, 1685 greu ocupabile, 1970 mediu ocupabile, iar 267 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.