30 de tineri din 5 țări au participat la un progam Erasmus+ în Judeţul Vâlcea!

În perioada 6 noiembrie 2018 – 14 noiembrie 2018 în Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat un schimb de tineri finanțat prin programul Erasmus+, program al Uniunii Europene care sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. Tema principală a schimbului de tineri a reprezentat reflecția asupra modelului social transmis de basme în diferite culturi, acordând o atenție deosebită modelelor de gen (bărbați și femei) prezentate în aceste texte.


Genul este un aspect traversal al oricărui accent important în formarea profesională a tineretului în lume. Cel mai evident, sexul ar putea fi un aspect sau un punct central al unei instruiri în domeniul educației pentru drepturile omului. Discriminarea și tratamentul inegal datorate sexului reprezintă încalcări ale drepturilor omului. Prin urmare, toate drepturile omului pot fi discutate în legatură cu genul.


Astfel, proiectul a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare a tipului de societate în care trăim și a rolului jucat de fiecare persoană în societate.
Proiectul și-a propus atingerea următoarelor obiective:
– Promovarea reflecției și conștientizării participanților asupra societății în care trăim și asupra inegalităților de gen existente.
– Încurajarea participanților în eliminarea atitudinilor discriminatorii
– Promovarea în randul participanților egalitatea și respectul pentru drepturile omului
– Stabilirea conexiunilor între tineri din diferite culturi, făcandu-i conștienți de îmbogățirea diversității culturale.


La acest proiect au participat 30 de tineri din 5 țări precum Romania, Spania, Maroc, Tunisi si Palestina.
În cadrul proiectului, fiecare echipă a realizat un atelier despre un basm popular în care s-au dezbătut problemele de gen actuale, au realizat 5 campanii sociale despre hărțuirea sexuala, inegalitatea la job din punct de vedere al genului sau problemele sistemului legal. Pe lângă aceste activități principale tinerii au realizat jocuri de rol, activități de brainstorming și dezbateri pe subiecte precum drepturile femeii în fiecare țară, victimele abuzurilor în familie sau eroii cu dizabilități. La finalul mobilității fiecare participant a primit un Certificat Youthpass, acest certificate reprezintă dovada participării la acest proiect.
În următoarea perioadă se vor organiza activități de diseminare a proiectului în mai multe licee din județul Vâlcea.
https://www.facebook.com/asociatia.aide/

Proiectul ” Freedom Tales” 2018-1-RO01-KA105-48654 a fost coordonat de asociatia AIDE din Romania in colaborare cu asociatia TRANS din Spania, organizatia The Mediterranean Forum for Youth din Maroc, organizatia CLUB CULTUREL ALI BALHOUANE din Tunisia si organizatia Beit Sahour’s women club organization din Palestina.