17 şcoli din judeţul Vâlcea nu au autorizaţii sanitare! Andra Bică le-a dat ultimatum directorilor!

Andra Bică, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, dar şi medicul Lorena Mărgăritescu, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, au dezbătut în cadrul şedinţei de vineri, 1 iulie, la sediul Instituţiei Prefectului, punctul de pe ordinea de zi privind autorizarea sanitară a unităţilor şcolare din judeţul nostru.

Conform celor de la Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea în ceea ce priveşte situaţia emiterii autorizaţilor sanitare de funcţionare, în anul şcolar 2015-2016, în judeţul Vâlcea, au funcţionat 475 unităţi de învăţământ, din care 229 unităţi în mediul urban (48%) şi 346 unităţi în mediul rural (52%), fiind cuprins în procesul educativ un număr de 45.146 copii şi tineri. De asemenea, în anul 2015 au fost înregistrate 91 solicitări pentru emiterea autorizaţiei sanitare de funcţionare. În urma evaluării sanitare, s-a constatat că 74 de unităţi au respectat condiţiile sanitare, iar 17 unităţi au fost neconforme. În ceea ce priveşte anul 2016, au fost înregistrate 12 solicitări pentru emiterea autorizaţiei sanitare de funcţionare, 9 unităţi conforme şi două unităţi neconforme. Totodată, în anul şcolar 2015-2016, din 475 unităţi de învăţământ public şi privat, 384 au funcţionat în baza autorizaţiei sanitare de funcţionare, iar 91 de unităţi, fără deţinerea ei. Din cele 91 de unităţi neautorizate sanitar, 65 sunt cele de tip preşcolar, 25 primar şi gimnazial, dar şi un liceu. În ceea ce priveşte deficienţele de la normele igienico-sanitare constatate, acestea au fost: neasigurarea aprovizionării cu apă potabilă – 50 de unităţi (36 grădiniţe, 13 şcoli, 1 liceu); sistem individual de aprovizionare cu apă neconform – 3 unităţi (o grădiniţă şi două şcoli); n grupuri sanitare neconforme – 5 unităţi (două şcoli şi trei grădiniţe); neasigurarea condiţiilor de dotare şi amenajare legale – 3 unităţi (trei grădiniţe); lipsa solicitării autorizaţiei sanitare de funcţionare – 30 de unităţi (22 de grădiniţe şi opt şcoli). În ceea ce priveşte motivele înregistrării acestor deficienţe, acestea constau în: – amplasarea unităţilor de învăţământ în localităţi rurale fără sisteme publice de apă potabilă şi canalizare; – întreţinerea neigienică, fără efectuarea dezinfecţiei periodice şi verificării prin probe de laborator a calităţii apei distribuite prin surse individuale – fântâni; – neefectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale spaţiilor de învăţământ; – nesolicitarea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin necunoaşterea legislaţiei privind modalitatea de autorizare sanitară sau datorită neîndeplinirii condiţiilor legale de funcţionare. De menţionat este faptul că, în anul şcolar 2015-2016, DSP Vâlcea, prin compartimentele de Control în sănătate publică şi Supravegherea stării de sănătate, a efectuat 325 controale igienico-sanitare în unităţile de învăţământ. Cu ocazia controalelor şi recontroalelor igienico-sanitare s-au efectuat recomandări sanitare pentru respectarea legislaţiei în vigoare. S-au aplicat 47 sancţiuni, dintre care 5 sancţiuni contravenţionale în valoare de 5000 lei şi 42 de avertismente.
„Lipsa apei curente este cel mai prezent motiv pentru care aceste unităţi nu au autorizaţie sanitară de funcţionare. Există de asemenea şi un liceu din judeţul Vâlcea care nu este autorizat deoarece apa nu este potabilă. Nu ascund faptul că este vorba şi de indolenţa unor directori care au fost mustraţi în ultima şedinţă cu directorii şi de dezinteresul anumitor directori de a depune documentaţia în vederea autorizării. Le-am dat termen ca în perioada următoare să facă acest lucru, iar la 1 septembrie au ca sarcină principală să aibă autorizaţie sanitară”, a declarat Andra Bică, inspector general al ISJ Vâlcea.