14 vâlceni au primit adrese pentru arest în străinătate

La Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Vâlcea au fost primite în luna octombrie, 296 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi 227 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. De asemenea, au fost personalizate 291 paşapoarte simple electronice şi 223 de paşapoarte simple temporare, iar 388 de paşapoarte simple electronice şi 223 de paşapoarte simple temporare au fost livrate titularilor.

Dintre cererile privind eliberarea paşapoartelor, 29 au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii paşapoartelor, 204 ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare, iar 290 pentru eliberarea primului paşaport. Au fost primite nouă cereri privind restabilirea domiciliului în România, au fost înaintate 12 adrese privind aprobarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea şi au fost primite 37 de cereri pentru eliberarea de adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate.
Totodată, s-au instituit măsuri preventive ale controlului judiciar pentru 11 cetăţeni, s-au primit trei dispoziţii de urmărire generală şi 26 de dispoziţii de revocare a urmăririi generale. Au fost instituite măsuri de suspendare a dreptului la libera circulaţie în străinătate pentru 27 cetăţeni şi au fost primite adrese privind arestarea în străinătate a 14 cetăţeni români cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. În toată această perioadă, au fost sancţionate contravenţional opt persoane privind regimul paşapoartelor.

L.L.