Primăria Horezu iniţiază un Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizori publici și privați pentru perioada 2017 – 2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Horezu prin reprezentantul său legal, SĂRDĂRESCU NICOLAE în calitate de Primar, aduce la cunoştinţă publică iniţierea unui Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizori publici și privați la nivelul orașului Horezu, județul Vâlcea, pentru perioada 2017 – 2020.

Proiectul de hotărâre urmează a fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului local Horezu, după cel puțin 30 de zile lucrătoare de la publicarea acestui anunţ.
Persoanele fizice şi juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, până la data de 02 august 2017 orele 16,00 prin următoarele forme de comunicare; prin poştă la adresa: Primăria oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, judeţul Vâlcea, cod poştal 245800; prin fax la numărul 0250.860.481, prin e-mail la adresa : primaria@orasul-horezu.ro sau personal la sediul Primăriei oraşului Horezu din strada 1 Decembrie, nr 7 – persoană de contact: Blidaru Vasile – Consilier Relaţii cu publicul şi comunicare.
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizori publici și privați la nivelul orașului Horezu, județul Vâlcea, pentru perioada 2017 – 2020, poate fi consultată în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 8,00 – 16,00 la Serviciul de Asistență Socială, persoana de contact: doamna Toma Olimpia, tel. 0250.860.190, int. 107 sau 0730.786.392.

PRIMAR,
SĂRDĂRESCU NICOLAE