La CN Mircea cel Bătrân sunt în proces de implementare două proiecte Erasmus

În proiectul Erasmus Popular culture in school cu nr. 2015-1-RO01-KA219-015009_1 CN Mircea cel Bătrân are calitatea de coordonator. Parteneriatul este format cu alte trei școli din Suedia, Spania și Turcia.

OBIECTIVUL PRINCIPAL al proiectului -Reducerea efectelor negative ale culturii populare asupra elevilor, prin eficientizarea activităţilor curriculare şi stimularea performantelor scolare.
OBIECTIVELE SPECIFICE sunt:
-Descoperirea unor noi modalităţi de învăţare prin creşterea unui mediu de învăţare în care elevii pot să capete cunoştinţe şi experienţă la nivel local şi european;
-Utilizarea cunoştinţelor dobândite folosind noile tehnologii şi tehnologia informaţiei şi a comunicării;
-Facilitarea schimbului de bune practici, de metode de învăţare inovative între parteneri;
-Introducerea unor noi metode de predare folosind cultura populară şi îmbunătățirea auxiliarele curriculare, ţinând cont de cerinţele acestora la nivel european;
-Dezvoltarea competenţele lingvistice ale partenerilor într-un context real;
-Să îmbunătăţească cooperarea la nivel European
Principalele activități derulate în primul an de proiect au fost:
Întâlnirea transnațională de proiect organizată în România în perioada 30.11.-02.12.2015. La această întâlnire au participat profesori din țările partenere: Spania, Suedia, Turcia și România. Pe parcursul întâlnirii au fost stabilite măsuri și sarcini pentru implementarea viitoarelor activități, a fost ales logoul proiectului.
Organizați în echipe, elevii au făcut cercetări privind cultura populară și au realizat materiale în format Word, PPT, video, revistă. Materialele au fost postate pe pagina web a proiectului www.popculture.ro la meniul Rezultate.
În perioada 29.02 -04.03.2016 Colegiul National Mircea cel Bătrân a organizat activitățile de învățare Exploring popular culture in education. La aceste activități, care s-au desfășurat pe durata a 5 zile – 6 ore pe zi, au participat 21 de elevi (7 elevi de la fiecare școală parteneră) și 23 de elevi de la noi din școală. Programul activităților a urmărit introducerea noțiunilor de cultură populară, comparatiție între cultura populară și cultura bazată pe tradiții, My Dream Cool School, tehnici și metode privind reclama în pop culture, o vizită de studiu în care au fost împletite sarcini și impresii privind arhitectura, respective diferențele între tipuri de arhitecturi- medievală, rurală și modernă. Organizați în 7 echipe mixte ( câte 4 elevi în fiecare echipă) aceștia au pregătit prezentări în vederea evaluării. Aceste prezentări au vizat: My Dream Cool School, Customs and Tradition ( și-au imaginat o regiune în care s-au regăsit elemente din toate țările partenere) și Advertising and Popular Culture. După evaluarea activităților de învățare au fost înmânate certificate de participare.
Întâlnirea transnaţională de proiect, organizată în Valencia Spania, perioada 29 mai – 1 iunie 2016.
Pe durata întâlnirii, echipele de proiect din România, Turcia, Spania şi Suedia, au prezentat strategia de diseminare, au fost prezentate produsele activităţilor anterioare şi a fost efectuată evaluarea primei activităţi de învăţare. Au fost stabilite detalii referitoare la activităţile ce urmează să fie implementate şi au fost distribuite sarcini specifice fiecărui partener. Profesorilor participanţi le-a fost prezentat Colegio Escolapias Valencia şi au participat la diferite ore pentru a vedea modul de predare.
Damage in living environments caused by populare culture. La nivel de parteneriat, elevii implicati în proiect au realizat cercetări referitoare la impactul negativ pe care îl are cultura populară și evoluția ei actuală. În lunile mai și iunie 2016 toate școlile partenere au organizat activități în care au fost prezentate rezultatele studiului “Impactul culturii populare asupra vieţii de zi cu zi”. Au fost realizate produse sub forma unor prezentări în format PPT, Prezi, video sau reviste.
În perioada următoare vor fi organizate activități de învățare și întâlnire transnațională de proiect în Stenungsund Suedia, perioada 25.09.2016 -01.10.2016. 11 elevi și 7 profesori din școala noastră vor participa la aceste activități.
Echipa de proiect de la CN Mircea cel Batran este formată din prof. Tatiana Mărăndici – coordonator, prof. Fărcășanu Antoanela- responsabil promovare, Mărgărit Marius – responsabil monitorizare, prof. Haller Antonia – responsabil IT, prof. Conea Daniela – membru, prof. Tulugea anca – membru, prof. Barbu Marcela – membru, ec. Luminiţa Fulgescu – responsabil financiar.

În cadrul proiectului strategic Erasmus+ “The Maths Rising All Europe” cu nr. 2015-1-TR01-K219-022145ka219_3, CN Mircea cel Bătrân are calitatea de partener. În acest parteneriat mai sunt două școli din Turcia și Finlanda.
Proiectul ”Maths Rising All Europe”, cu o durată de doi ani, a demarat la 1 septembrie 2015. În cadrul acestui proiect, elevii vor dezvolta competenţe cheie care sunt esenţiale în matematica bazată pe cunoaştere. Proiectul are ca scop principal creşterea procentului privind rezultatele în urma evaluărilor PISA şi a calităţii învăţării şi predării matematicii.
Obiectivele acestui proiect sunt: să se realizeze schimb de cunoştinţe şi experienţă în predarea şi învăţarea matematicii între participanţii din ţările partenere; să descopere noi metode de învăţare, altele decât cele tradiţionale, creând un mediu propice învăţării în care elevii pot dobândi cunoştinţe şi experienţă la nivel local şi European; să ofere oportunităţi pentru viitoarea carieră a participanţilor la proiect; să dea ocazia elevilor de a lua iniţiativă, de a fi creativi şi de a folosi instrumente multimedia; să folosească cunoştinţele acumulate şi să le ofere la schimb prin intermediul noilor tehnologii; să îmbunătăţească competenţele lingvistice ale elevilor într-un context real, la nivel european; să îmbunătăţească cooperarea la nivel european. Grupul ţintă este format din elevi de gimnaziu.
Principalele activități derulate în primul an de proiect au fost:
Întâlnirea transnațională de proiect organizată în România în perioada 31.01.-04.02.2016. La această întâlnire au participat profesori din țările partenere: Finlanda, Turcia și România. Pe parcursul întâlnirii au fost stabilite măsuri și sarcini pentru implementarea viitoarelor activități, a fost prezentat conținutul paginii web a proiectului, a fost ales logoul proiectului.
În cadrul activității “Matematica în viața de zi cu zi”, elevii organizați în echipe mixte au realizat prezentări în format video în care sunt evidențiate aspecte privind utilizarea matematicii în viața cotidiană.
Activități de învățare și întâlnire transnațională de proiect 9 -13 mai 2016 în Turcia.
13 elevi și 6 profesori de la CN Mircea cel Bătrân au participat la mobilitățile transnaționale și la activități de învățare organizate de Değirmenbaşı Secondary School, Çarşamba, Samsun, Turcia.
Elevii și profesorii din cele trei școli partenere din Finlanda, Romania și Turcia au desfășurat activități de învățare centrate pe matematică, au vizionat clipuri video referitoare la aplicațiile matematicii în viața de zi cu zi, au fost implicați în dezbateri despre tehnici si strategii în predarea matematicii și au participat la prezentarea unei expoziții cu materiale didactice confecționate de elevi și profesori, materiale care pot fi utilizate în cadrul procesului de predare- învățare. De asemenea, elevii au fost inițiați în jocuri matematice bazate pe logică și strategie. Au fost completate chestionare privind lecțiile de matematică pentru a putea a compara metodele de predare din Turcia, Finlanda și România.
Echipa de proiect de la CN Mircea cel Bătran este formată din prof. Tatiana Mărăndici – coordonator, prof. Elena Drăgan – responsabil monitorizare, prof. Ana-Maria Arişanu – responsabil IT, prof. Roxana Aron – membru, prof. Cătălin Pană – membru, prof. Floriana Alexandru-Gruia – membru, ec. Luminiţa Fulgescu – responsabil financiar.
Informaţiile ne-au fost furnizate de prof. Tatiana Mărăndici, coordonatorul celor două proiecte.

Letiţia Lazăr